PLANit Sweden

Sedan 1996 har vi utvecklat lednings- och planeringssystem för anropsstyrd persontrafik. Våra system ger ett kraftfullt stöd för den som vill köpa, sälja och planera anropsstyrd persontrafik på ett konkurrenskraftigt sätt.

Lösningar för

Kommuner och Regioner

Lösningar för

Operativa Tjänster

Lösningar för

Trafikbolag
Buss och Taxi