PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Företaget
PLANit Sweden AB utvecklar lednings- och planeringssystem för anropsstyrd persontrafik. Våra system ger ett kraftfullt stöd för den som vill köpa, sälja och planera anropsstyrd persontrafik på ett konkurrenskraftigt sätt.

Våra system gör en stor och komplex uppgift lättarbetad och hanterbar på ett användarvänligt sätt. De stora informationsmängder; resenärsprofiler, geografi, körtider, fordonskapaciteter mm som måste hanteras i det omfattande planeringsarbete som krävs för att utföra en kostnadseffektiv anropsstyrd trafik tar våra system hand om och presenterar resultatet för beställaren. Arbetet kan skötas enkelt och snabbt, under minsta möjliga stress.

Med vårt systemkoncept följer också möjligheter att integrera med andra system, andra trafikledningssystem eller planeringssystem, eller tidtabellssystem, för att exempelvis ge den anropsstyrda trafiken en större roll i kollektivtrafiken. På detta sätt öppnas nya vägar till bästa möjliga kundservice till lägsta möjliga kostnad. Här är trafikmarknaden ännu bara i början av en spännande utveckling. PLANit Sweden AB har systemen och kunskaperna som behövs.

Kunderna som finns i Danmark och Sverige är länstrafikhuvudmän, större taxiföretag, kommuner och landsting. 

PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies