PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Tjänster
Färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd kollektivtrafik ställer extremt höga krav på kvalitet. Och detta skall helst ske till så låga kostnader som möjligt. Att samordna anropsstyrd persontrafik i syfte att sänka kostnaderna är ingen ny idé. I Sverige har detta pågått med bra resultat sedan 80-talets början. Ändå kan man se exempel på hur svårt detta är. När samspelet mellan de olika delarna (planeringssystem/beställningscentral/trafik) inte fungerar krävs mer personal och fordonsresurser med ökade kostnader som följd.

När ansvaret flyttas från kommuner och landsting till länstrafikbolag behöver man ofta ny teknik för att sköta verksamheten. Vid en systemupphandling är det viktigt att komma ihåg att man inte bara väljer mellan olika tekniska lösningar - man väljer också leverantör.

För personalen i beställningscentralen, trafikledarna och förarna gäller det att inte bara behärska tekniken – man måste även förstå verksamheten för att ge resenärerna den service som utlovats och rätt kvalitet i alla led.

Då räcker det inte med att köpa system och teknik. Utbildning, support och tillgång till personer med omfattande verksamhetskunskap såväl före som under och efter driftstarten är minst lika viktigt.

Support
Vi har en väl utbyggd supportverksamhet som är insatta i våra kunders verksamhet och kan svara på allehanda frågor kring användandet av våra system. Supportgruppen tar även emot och utreder felanmälningar. PLANit support svarar på frågor och tar emot felanmälningar vardagar mellan 08.00-16.30.

Utbildning
PLANit har en omfattande utbildningsverksamhet med såväl färdiga kurser som skräddarsydda utbildningar. Här finns även simuleringar och fördjupningar inför trafikupphandlingar för att studera effekterna av olika avtalskonstruktioner mm.

Konsulttjänster
Vi erbjuder konsulttjänster inom kollektivtrafiksektorn med tonvikt på anropsstyrd persontrafik men har även åtagit sig en del andra konsultuppdrag, företrädesvis av utredningskaraktär

Datordrift
Våra system körs på extremt säkra hårdvaruplattformar och med en väl utbyggd säkerhetsteknik.
I dag sköter vi datordrift och driftsupport för flera av våra kunder.


 


PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies