PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Pluto
PLUTO –ekonomi och statistiksystem för anropsstyrd persontrafik

I verksamheter där man hanterar stora mängder anropsstyrda transporter är den ekonomiska verkligheten komplicerad. Mängder av ekonomisk information skall hanteras. Alltifrån olika och parallella egenavgiftssystem; fasta priser, procent av, zontaxor mm samt omvänd fakturering; betalningsunderlag till åkare med all relevant information, och resultat; samordningsvinster, snittkostnader, resestatistik och resflöden mm.

PLUTO är PLANETs efterbehandlingssystem med Results som rapportgenerator. Här finns alla siffror samlade både för den ekonomiska kontrollen, uppföljningen, betalningsfördelning och förmedling samt för statistik och rapporter.

I PLUTO sker den ekonomiska efterbehandlingen av resor från PLANET. PLUTO innehåller alla data om genomförd trafik och beställningar och har följande funktioner:

  • Överföring och inläsning av utförda pass och resor från Planet och från entreprenörer samt vid behov efterrapportering av pass och resor.
  • Skapa fakturaunderlag. Fakturaunderlaget är en detaljerad redovisning av utförda resor mot kostnads- och fakturaställena, d v s de som betalar resorna och utgör ett underlag för fakturering.
  • Skapa betalningsunderlag. Betalningsunderlagen används som underlag vid betalning till de entreprenörer som utfört resorna. Man kan få sammanställningar eller olika urval av data. I betalningsunderlaget finns samtliga resor antingen i form av en detaljerad redovisning eller som en sammanställning för perioden.
  • Statistik och rapporter. I Pluto finns ett antal fördefinierade rapporter som innehåller kostnads och intäktsredovisning.
  • Historik. Pluto har en historikdatabas.
  • Results är en rapportgenerator för anpassade frågor som kan användas både mot produktionsdatabasen och historikdatabasen.

Underlagen för fakuror och betalningar kan läsas in i andra ekonomisystem.

PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies