PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Solen
SOLEN är ett handläggarsystem som passar alldeles utmärkt för myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst. Även hanteringen kring sjukresetillstånd och högkostnadsskydd lämpar sig bra för solens handläggarsystem.

Solen innehåller följande:
 • Myndighetsutövning – hur ett ärende initieras via färdtjänstansökan.
 • Sekretesshantering kring kundens identitet.
 • Hantering av färdtjänstkundens differentierade profil – hur kunden åker allmän och särskild kollektivtrafik.
 • Händelserna i Solen ger en bra överblick i ärendet då all dokumentation finns här. Såsom daganteckning, upprättade handlingar och arbetsanteckningar .
 • Händelserna i Solen ger en mycket bra möjlighet att följa upp de kontakter och beslut som gäller den aktuella kunden. Vissa åtgärder, t ex utskick av brev, resulterar automatiskt i en text i Händelseloggen, men man kan även göra inlägg i loggen manuellt.
 • När färdtjänst alternativ riksfärdtjänst har beviljats skapas ett tillstånd med kundens profil.
 • Hantering kring avslag och besvärshantering.
 • Skapar underlag till utskick av brev eller annan information till alla eller vissa kunder. Utskrift kan ske via önskat ordbehandlingsprogram.
 • Till Solen hör ett antal färdiga månadsrapporter för presentation av statistik eller andra underlag.
 • Solen innehåller ett välutvecklat behörighetssystem. Behörighet kan läggas på kundgrupp, t ex olika kommuner som kör i samma Solen-system, behörigheten kan också innebära restriktioner på att se sekretessbelagd text.
Kopplingar till andra system:
 • Solen har kopplingar med samplanerings- och ekonomisystem, folkbokföringsregister. Kan även skicka underlag till andra system och maskiner som framställer färdtjänstbevis, månadskort, inbetalningskort och kreditbevis och postgirot. 


 • Från Solen skickas filer till Samplaneringssystemet med information om kunder och kundtillstånd. Denna överföring sker kontinuerligt och automatiskt.
 • Solen läser in information från Ekonomi- och efter­behandlings­systemet om resor som utförts av kunderna och har alltid aktuell information om kundernas resor.
 • Solen skapar underlag på begäran för brev, etiketter m.m. som skickas över till önskad PC.
 • Från folkbokföringen skickas en fil som innehåller information om utflyttade och avlidna kunder. Filen läses automatiskt av Solen och berörda kunder i Solen uppdateras.
 • Från postgirot skickas en fil som innehåller information om betalda månadskort. Filen läses automatiskt av Solen och berörda kunder i Solen uppdateras. Solen skapar filer som innehåller underlag för framställning av månadskort och inbetalningskort till månadskort samt kreditbevis. Koppling till system maskin som tillverkar färdtjänstkort genom att Solen skapar den fil som behövs för framställningen.
 • Om tillståndshanteringen sker i annat system kan SOLEN läsa in filer med information om kunderna. De system som idag kan skicka information till SOLEN är
 • Sofia Omfale
 • Magna Cura


PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies