PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Flex
FLEXtrafik är anropsstyrd trafik på en begränsad yta mellan många små ”hållplatser”, s k mötesplatser. Den utförs normalt med mindre bussar som även tack vare sin storlek kan ta sig in till hemadressen vid behov. Rutten planeras om i sin helhet för varje ny eller ändrad beställning, vilket ger en vid varje tillfälle optimerad plan.

Trafiken har visat sig kunna ge god tillgänglighet till kollektivtrafiken för resenärer med krav på korta gångavstånd och en utvecklad service. Den har därför blivit väl mottagen på de platser där den införts. Trafikformen visar tydligt att den anropsstyrda trafiken blivit en naturlig fortsättning på den vanliga kollektivtrafiken där denna inte räckt till fullt ut. Via gemensamma bytespunkter och strategiska terminalplaceringar har flextrafiken därför kunnat bli en integrerad del av den vanliga kollektivtrafiken. Den har även visat sig kunna leverera en högre servicegrad till en rimlig kostnad som för flextrafiken per person är ca hälften jämfört med färdtjänstresa i taxi.

Systempresentation

FLEX-systemet arbetar med detaljerad planering i begränsad geografi. Systemet söker den effektivaste planen för varje ny resenär utifrån körtid och resstandard. För att kunna planera bästa rutt i ett område där avstånden är små används tider på sekundnivå. Detta tillsammans med automatisk återuppringning av varje kund strax innan resan skall gå ger förutsättningen för mycket goda planeringsresultat.
Systemet har ett grafiskt användargränssnitt och är helautomatiskt på samma sätt som PLANET. Täta kopplingar finns till GEO-system för kartbaserade körtider samt till etablerade kund- och uppföljningssystem som webSOLEN och PLUTO.
Till Flexsystemet finns också avancerade telematikfunktioner för beställning via knapptelefon och internet samt för återuppringning till kundens hemtelefon eller mobil. 

PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies