PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Taxi 800
TAX800 är ett trafikledningssystem för effektiv bokning och kommunikation med stora fordonsflottor. Du kan beställa din resa i TAXI800 genom beställningsterminal, röstsvarssystem eller direkt till beställningsoperatör. Taxi800 styr även snabbt vidare samtal till rätt mottagare när kunden har ringt direkt till en taxistolpe och det inte finns någon förare där som kan ta samtalet.

Samhällsbetalda resor som samplanerats i kommunens eller trafikansvariges system tas emot via en SUTI-länk, som gör att dessa resor hanteras helt automatiskt ut till bil. Med en Interlink kan taxi även samarbeta med andra närliggande taxibolag, så att de kan hjälpa varandra, när den egna flottan temporärt har brist på fordon i någon del av trafikeringsområdet.

SUTI är en ideell förening som har till syfte att ta fram och vidareutveckla en standard för kommunikation mellan dessa typer av system. PLANit har deltagit aktivt sedan föreningens bildande och har därmed kunnat påverka standarden till att täcka in de behov som PLANit kunder har för närvarande.

Bokning av fordon i TAXI800 görs automatiskt för alla beställningstyper, direktbeställning, förbeställning och repetitiv beställning. Operatören kan välja att invänta svar från systemet, för att kunna ge beräknad ankomsttid för bilen, eller lämna över bokningen helt till systemet, och arbeta vidare med nästa beställning.

Bokningen tar hänsyn till kundens krav på körningen, det kan gälla fordonet, dess utrustning, eller förarens särskilda kunskaper. Med Bokningsparametrarna styrs hur bokningen skall ske, med förarrättvisa eller bästa ekonomi. Det finns två tekniker för detta, sökkedjebokning och parameterbokning, och dessa går även att kombinera.

TAXI800 kan kommunicera via Mobitex, SMS eller GPRS. Med ett antal förarstyrda funktioner, kan systemet hålla förarna informerade om resursläget, var andra bilar finns, var beställningar och förbeställningar ligger.

Systemet har en serie funktioner för övervakning, uppföljning och sammanställning av statistik. Med hjälp av dessa funktioner kan man bedöma resursläge, t.ex. mängden av förbeställningar, var fordonen befinner sig mm. Systemet spar den väsentliga informationen om beställningar, bokningar mm, så att man i efterhand kan avgöra varför en viss beställning inte bokades på ett fordon. Även andra händelser kan analyseras med hjälp av de omfattande loggarna.

PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies