PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
PLANit Mars | Geo | Map
Med MARS skapar, hanterar och lagrar man de geografiska grunddata som är nödvändiga för planeringen. Körtider och avstånd räknas fram i vägnätet och används för att beräkna såväl avrese- och ankomsttider som priset för resan.

GEO är ett geografisystem dit dessa data och andra geografidata som adresser, hållplatser, områden av olika slag mm importeras, sammanställs och utnyttjas av andra system. I GEO kan data redovisas och bearbetas grafiskt genom editering av kartdata alternativt att inlästa data redovisas i form av kartbilder.

MAP är ett system som kan visa upp var ett fordon befinner sig under förutsättning att fordonet är utrustat med GPS.

PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies