PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Resetjänst
Vi vill ändra kollektivtrafiken så den passar fler

När du använder Resetjänst för att planera din resa hämtas information om många
olika trafiktyper: regionbuss, lokalbuss, flextrafik, spårväg, skolbussar, färdtjänst,
taxi med mera.

All kollektivtrafik kan användas i planeringen och i ett utbyggt skede kan resan även
bokas. Också tågtrafik kan läggas in i tjänsten. Erfarenheten från anropsstyrd
kollektivtrafik visar att samordning (olika resenärsgrupper delar på samma fordon),
kombinationsresor (byten mellan fordon) tillsammans med resenärsdata (kunskap
om resenären) är effektiva verktyg när man vill erbjuda kunden en smidig och flexibel
kollektivtrafik.

Det är dessa verktyg som Resetjänst.nu använder

Resetjänst utvecklas i modern SOA teknik (Service Oriented Architecture). En teknik
som gör det möjligt att koppla samman nya och gamla system. Det blir lättare att
integrera och samverka med nuvarande informations- och planeringssystem. För långa
resor kan Resetjänst ställa frågor till olika planeringssystem i olika län och koppla
samman hela resan till ett paket. En resa hela vägen. I det stora perspektivet kan Rese-
tjänst lämna ett värdefullt bidrag till Sveriges transportpolitiska mål. Riksdagen har
beslutat att senast 2010 ska kollektivtrafiken ha utformats så att alla medborgares
resebehov kan tillgodoses. Fullt utbyggt blir Resetjänst en resurs som får fler resenärs-
grupper att välja kollektivtrafik därför att servicen blir bättre. 
PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies