PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Varför resetjänst?
Kollektivtrafik utan skarvar

Ofta när vi reser kollektivt byter vi färdmedel. Vi tar tåg till färjan och på andra sidan båtturen fortsätter vi med buss. En flygresa kan både börja och sluta med buss. Trots att resan innehåller så olika färdmedel kan den planeras och till och med betalas i förväg. Så enkelt är det inte i den vanliga kollektivtrafiken. Det vi betraktar som självklart på vissa resor är mycket ovanligt på andra. Det vill vi ändra på.

Du kanske undrar vad anropsstyrd kollektivtrafik är. Det är bussar, taxibilar och andra fordon som körs fram på beställning – till den plats resenären önskar och på det klockslag som passar.

Till anropsstyrd kollektivtrafik räknas flexbussar, färdtjänst, skolbussar med mera.
Men hur kan detta hjälpa dig att få en smidigare resa? Lösningen ligger i bättre resursutnyttjande. Genom att ta tillvara ledig kapacitet kan kollektivtrafiken ge sina resenärer det de mest av allt önskar – nämligen bättre service.

FINAL heter ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och en lång rad trafikföretag där syftet var att försöka lösa problemen med kombinationsresor. I slutredovisningen står bland annat: "Lika naturligt som information och betalning för buss- och tågresor är samordnad borde resenärerna kunna resa med kombination av taxi eller annan anropsstyrd trafik och tidtabellsbunden trafik". 

PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies