PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
PLANET
PLANET är ett system för att samordna anropsstyrda persontransporter. Systemet utnyttjar tillgängliga fordonsresurser på ett mycket effektivt sätt. I traditionell taxitrafik brukar man ibland uppskatta nyttjandegraden, (antal resenärstimmar/total utehållandetid) till ca 35 %. Med PLANET kan denna tid öka till ca 70 %. Det innebär att samma mängd transporter kan utföras med färre resurser och därmed lägre kostnader. Att öka effektiviteten medför, förutom lägre kostnad, en betydande miljöbesparing.

Systemet håller reda på alla resurser och de planer som finns för respektive resurs.
Samordning sker vid beställningstillfället. Beställningen, resan, placeras av systemet i det fordon som just då erbjuder lägsta kostnad. Planeringen sker i realtid. Detta innebär att systemet har fullständig kontroll vid beställningsögonblicket över alla förändringar som skett och som sker i form av avbeställningar, borttag, beställningsändringar, bommar, förseningar mm.

Alla resor planeras. Resenären kan åka ensam men resan planeras och ingår som en del i ett uppdrag på vilket, förutsatt det är lönsamt, andra resor kan knytas. Systemet är helautomatiskt och vidareförmedlar själv resorna till enskilda fordon och anslutna trafikledningssystem.
Systemet har fullständig resurskontroll och får inte överboka resurserna. Systemet väljer inte konsekvent det närmaste fordonet utan det fordon som ger bästa resurseffektivitet. Anslutningen till taxiföretagens trafikledningssystem sker i enlighet med SUTI-standard. SUTI är en ideell förening som har till syfte att ta fram och vidareutveckla en standard för kommunikation mellan Dessa typer av system. PLANit har deltagit aktivt sedan föreningens bildande och har därmed kunnat påverka standarden till att täcka in de behov som PLANit kunder har för närvarande (SUTIs hemsida; se länkar).

Nedanstående Leverantörer av Taxiledningssystem har idag fungerande länkar till PLANET:
• Frogne AS
• SEMEL OY
• KGK Fordon
• Halda
• Pocket Mobile AB
• Taxisystem
• Holmedal Data AB

Anslutna fordon kan också direktkommunicera med PLANET genom Mobitex, SMS eller GPRS med ett antal olika mobila terminaler.PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies