PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik står inför en stor utmaning. Att kunna hantera ett resmönster som blir allt mer oregelbundet. Flexibla arbetstider, större rörlighet på arbetsmarknaden, utbildning, fritid och sjukvård som blir mer individualiserad m m, allt detta ökar antalet transporter. Och ställer krav på att kollektivtrafiken blir mer kundstyrd. En del i lösningen är den integrerade kollektivtrafiken, tidtabellsstyrd resp anropsstyrd, korridortrafik såväl som yttäckande trafik, med dess möjlighet att erbjuda olika transportlösningar vid olika tillfällen.

Utifrån varje individs resenärsprofil formas en personlig tidtabell, ett urval ur det samlade trafikutbudet som finns tillgängligt Och kanske lite till, som taxi, hyrbil eller carpool. Man väljer med andra ord resväg, bestämmer avrese- eller ankomsttid och får flera alternativ att välja mellan med hänsyn till service, komfort, miljö och pris.

Ökad kundstyrning kräver ökad integration och samverkan mellan de informations- och planeringssystem som idag används. PLANit arbetar med lösningarna för ett nytt trafiksystem som kan betjäna fler människor och ge bättre service, men till samma eller lägre kostnad.

Det integrerade systemet innebär färre bussar som går halvtomma vissa tider, effektivare utnyttjande av vagnparken, ökad tillgänglighet och minskad miljöbelastning. Detta vill vi gärna diskutera vidare med er om. För visst är det hög tid att börja planera för framtidens kundstyrda trafik.

Koppling till aktuella kollektivtrafiklinjer finns i PLANET. Kopplingen består i att information om möjliga kollektivreselinjer visas vid beställning av en resa till en relation där sådant alternativ finns. Innan informationen visas prövas det om resenären kan åka kollektivt, klarar att genomföra byten, klarar att gå vissa sträckor på egen hand etc. Om informationen är relevant visas den sedan upp och man kan i ett andra steg begära att få mer detaljerad information om ett visst resealternativ. Om kollektivresealternativet förefaller rimligt och accepteras bokas ingen anropsstyrd resurs.PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies