PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
NÄR-trafik

NÄR-trafik är anropsstyrd trafik speciellt anpassad för glesbygd ofta med funktioner för komplettering av ordinarie linjetrafik.

NÄR-trafikkonceptet omfattar:
Möjlighet till matning till och från linjetrafik,
Möjlighet till reglering av resmöjligheter t ex
- så att resa enbart kan ske när kollektivresemöjlighet inte finns t ex i vissa tidsintervall och/eller i viss geografi
- i relationer mellan glesbygd och närmaste tätort alternativt centralorten

Närtrafiken omfattar oftast resmöjlighet för samtliga resslag samordnat i ett och samma fordon. Rent tekniskt kan NÄR-trafiken baseras på trafik i en viss begränsad yta (områden) eller längs en viss linje och dess hållplatser. Effektivaste fordon bokas för att utföra NÄR-trafikpassen, alternativt kan förvalda fordon ha knutits till trafiken.PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies