PLANit Sweden AB
English Svenska Soumi
Resultat

Det finns många intressanta resultat från flera års erfarenhet av systemen i drift. Med PLANET-systemet kan man t ex öka resursutnyttjandet upp till ca 75 % mot det normala för taxitrafik som är ca 35 %. Det finns med andra ord stora möjligheter att sänka sina trafikkostnader. Systemen har också en hög automatiseringsgrad vilket innebär att få personer i beställningcentralen kan hantera stora trafikvolymer.

Alla resor planeras – 90 % blir billigare
I vissa utvärderingar kan man läsa om ”samåkningsgrad”, dvs hur många resor som samordnas. Om man istället ser till kronor och ören så planerade systemet i Örebro Län resorna, under första halvåret 2006, så att kostnaden för 93 % av dessa blev lägre än kostnaden för en singelresa. I tabellen nedan visas resultatet. Det som anges som slingresor är resor som följer på varandra så att onödig och kostsam framkörning undviks.

Under första halvåret 2006 var resultatet i Örebro län (Transam AB)
Andel singelresor 7 %
Andel slingresor 23 %
Andel samåkningsresor 70 %

Under helåret 2006 var motsvarande resultat i Göteborg
Andel singelresor 19 %
Andel slingresor 31 %
Andel samåkningsresor 50 %

Bäst i Test
I den test av olika system som gjordes inför upphandlingen av beställningscentral i Helsingfors sänkte PLANET systemet den totala trafikkostnaden med 26,4 % vilket var bäst i test. Testen varade under en dag då systemen i realtid planerade riktiga men ”inspelade” beställningar som sedan utvärderades. Utvärderingen gick ut på att beräkna antal kilometer som åtgick för att producera de planerade uppdragen och kostnaden för dessa. Förutom kilometerkostnad fanns även en grundkostnad, framkörningsavgift. Leverantörerna fick före testdagen tillgång till geografisk grunddata i form av digitalt kartmaterial.PLANit Sweden AB

Gruvgatan 6, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden
E-mail: info (at) planit.se
Telefon: +46 (0)31-709 32 80, Fax: +46 (0)31-709 01 32

Certifikat ISO 9001 Certifikat ISO 14001
Göteborgs webbyrå Mild Media
Cookies