Vi är PLANit

Vi effektiviserar alla aspekter av din transportverksamhet genom innovativ teknik så att du kan fokusera på det som betyder mest – skapa en optimal transportupplevelse för dina passagerare.

PLANit är en del av MODAXO gruppen.

Vi på PLANit Sweden AB har sedan 1996 utvecklat lednings- och planeringssystem för anropsstyrd persontrafik. Våra system ger ett kraftfullt stöd för den som vill köpa, sälja och planera anropsstyrd persontrafik på ett konkurrenskraftigt sätt.

Våra system gör en stor och komplex uppgift lättarbetad och hanterbar för användaren. De stora informationsmängderna som hanteras i planeringsarbetet, till exempel resenärsprofiler, geografi, körtider, fordonskapaciteter, tar våra system hand om, och resulterar i kostnadseffektiv kollektivtrafik. Arbetet kan skötas enkelt och snabbt under minsta möjliga stress.

Med vårt ”On Demand Kollektivtrafik” systemkoncept följer också möjligheter att integrera med andra system: trafikledningssystem, planeringssystem eller tidtabellssystem. Detta för att exempelvis ge den anropsstyrda trafiken en större roll i kollektivtrafiken. På detta sätt öppnas nya vägar till bästa möjliga kundservice till lägsta möjliga kostnad.

Kunderna som finns i Skandinavien är regionala- och kommunala kollektivtrafikmyndigheter.