Lösningar

Vi på PLANit Sweden AB utvecklar realtidssystem för planering och ledning av anropsstyrd persontrafik.

Vårt koncept är system i samverkan. Här finns planerings- och ledningssystem, tillstånds- och handläggningssystem, ekonomisk efterbehandling och system för att skapa och underhålla geografiska data. Olika moduler som kan ersätta eller komplettera andra befintliga produkter. Våra system står för öppenhet och vi har länkar till flera andra leverantörers system; ledningssystem, tillstånd- och handläggningssystem, ekonomisystem, kommunikationssystem. Vi har lång erfarenhet av samverkan med system i olika miljöer. Vi bygger nu vidare på denna tradition och skapar, i modern SOA-arkitektur, förutsättningarna för en ökad öppenhet även mot andra system inom trafikområdet.

Vi vill anpassa kollektivtrafiken så den passar fler. När du använder vårt system för att planera din resa hämtas information om många olika trafiktyper: regionbuss, lokalbuss, flextrafik, spårväg, skolbussar, färdtjänst och taxi. All kollektivtrafik kan användas i planeringen och i ett utbyggt skede kan resan även bokas. Även tågtrafik kan adderas till tjänsten. Erfarenheten från anropsstyrd kollektivtrafik visar att samordning (olika typer av resenärer delar på samma fordon), kombinationsresor (byten mellan fordon) tillsammans med resenärsdata (kunskap om resenären) är effektiva verktyg i att erbjuda kunden en smidig och flexibel kollektivtrafik.

Mer om våra integrerade tjänster och data hittar du här.

Vår affärside är att tillsammans med våra kunder utveckla produkter och tjänster som stärker våra kunders effektivitet och konkurrensförmåga i respektive verksamhet; att köpa, sälja, planera och leda samt utveckla anropsstyrd persontrafik.

Handläggning

System för myndighetsutövning

Planering

System för särskilda persontransporter

Ekonomi

System för ekonomi och statistik

Flextrafik

System för integrerad trafik

Geografi

System för geografisk information