Ekonomisystem

Efterbehandling med ekonomi och statistik för anropsstyrd persontrafik.

I verksamheter som hanterar stora mängder av anropsstyrda transporter är den ekonomiska verkligheten komplicerad. Mängder av ekonomisk information skall hanteras. Alltifrån olika och parallella egenavgiftssystem, såsom fasta priser, procent, zontaxor. Hantering av omvänd fakturering, till exempel betalningsunderlag till åkare med all relevant information, och rapporter på samordningsvinster, snittkostnader, resestatistik och reseflöden.

Vårt efterbehandlingssystem med Results som rapportgenerator. Här finns alla siffror samlade både för den ekonomiska kontrollen, uppföljningen, betalningsfördelningen och förmedlingen samt för statistik och rapporter.

Den ekonomiska efterbehandlingen av resor innehåller alla data om genomförd trafik och beställningar och överför samt läser in, skapar faktura- och betalningsunderlag, statistik, rapporter och historik.

Underlagen för fakturor och betalningar kan läsas in i andra ekonomisystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se