Flextrafik

Flextrafik är anropsstyrd trafik på en begränsad yta mellan många små ”hållplatser”, så kallade mötesplatser.

Flextrafik är anropsstyrd trafik på en begränsad yta mellan många små ”hållplatser”, så kallade mötesplatser. Den utförs normalt med mindre bussar som tack vare sin storlek kan ta sig in till hemadressen vid behov. Rutten planeras om i sin helhet för varje ny eller ändrad beställning, vilket ger en vid varje tillfälle optimerad plan.

Flextrafiken ger ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för resenärer med krav på korta gångavstånd och en utvecklad service. Den har därför blivit väl mottagen där den införts. Den anropsstyrda trafiken har blivit en naturlig förlängning av den allmänna kollektivtrafiken där denna inte räckt till fullt ut. Via gemensamma bytespunkter och strategiska terminalplaceringar har flextrafiken därför blivit en integrerad del av den vanliga kollektivtrafiken. Den har även visat sig kunna leverera en högre servicegrad till en rimlig kostnad som för flextrafiken per person är cirka hälften jämfört med färdtjänstresa i taxi.

FLEX-systemet arbetar med detaljerad planering i begränsad geografi. Systemet söker den effektivaste planen för varje ny resenär utifrån körtid och res standard. För att kunna planera bästa rutt i ett område där avstånden är små används tider på sekundnivå. Detta, tillsammans med automatisk återuppringning av varje kund strax innan resan skall genomföras, ger förutsättning för mycket goda planeringsresultat.
Systemet har ett grafiskt användargränssnitt och är helautomatiskt. Täta kopplingar finns till GEO-system för kartbaserade körtider samt till Handläggarsystem och Ekonomisystem.
Till FLEX-systemet finns också avancerade telematikfunktioner för beställning via knapptelefon och internet samt för återuppringning till kundens hemtelefon eller mobil. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se