Geografi

I systemet skapas, hanteras och lagras de nödvändiga geografiska grunddata som är nödvändiga för planeringen och visning av fordonsposition.

I vårt Geografiska informationssystem (GIS) skapas, hanteras och lagras de geografiska grunddata som är nödvändiga för planeringen. Körtider och avstånd räknas fram i vägnätet och används för att beräkna såväl avrese- och ankomsttider som priset för resan.

I Geografisystemet importeras dessa data och andra geografidata såsom adresser, hållplatser, områden av olika slag, för att sammanställas och nyttjas av andra system. I systemet kan data redovisas och bearbetas grafiskt genom editering av kartdata alternativt redovisning av inlästa data i form av kartbilder.

Vårt Kartsystem är ett system som kan visa upp var ett fordon befinner sig under förutsättning att fordonet är utrustat med GPS.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se