Handläggarsystem

Vårt handläggarsystem passar alldeles utmärkt för myndighetsutövningen av färdtjänst och riksfärdtjänst, samt för hanteringen av sjukresetillstånd och högkostnadsskydd.

Om systemet:

 • Myndighetsutövning – ärende initieras via tillståndsansökan.
 • Sekretesshantering kring kundens identitet.
 • Hantering av kundens differentierade profil – hur kunden åker allmän och särskild kollektivtrafik.
 • Överblick i ärendet då all dokumentation finns här, exempelvis daganteckningar, upprättade handlingar och arbetsanteckningar.
 • Uppföljning av kontakter och beslut som gäller den aktuella kunden. Vissa åtgärder, till exempel utskick av brev, resulterar automatiskt i en text i Händelseloggen.
 • När ansökan godkänts skapas tillstånd med kundens profil.
 • Hantering av avslag och besvärshantering.
 • Underlag till utskick av brev eller annan information till alla eller vissa kunder. Utskrift kan ske via önskat ordbehandlingsprogram.
 • Innehåller ett antal färdiga månadsrapporter för presentation av statistik eller andra underlag.
 • Innehåller ett välutvecklat behörighetssystem. Behörighet kan läggas på kundgrupp, till exempel olika kommuner som kör i samma system. Behörigheten kan också innebära restriktioner på att se sekretessbelagd text.
 • Kopplingar med samplanerings- och ekonomisystem samt folkbokföringsregister.
 • Utskick av underlag till andra system som framställer färdtjänstbevis, månadskort, inbetalningskort, kreditbevis och postgirot.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se