Planeringssystem

Systemet för att samordna anropsstyrda persontransporter. Systemet nyttjar tillgängliga fordonsresurser på ett mycket effektivt sätt.

Systemet för att samordna anropsstyrda persontransporter. Systemet nyttjar tillgängliga fordonsresurser på ett mycket effektivt sätt. I traditionell taxitrafik brukar man ibland uppskatta nyttjandegraden, (antal resenärstimmar/total utehållandetid) till ca 35 %. Med PLANits planeringssystem kan denna tid öka till ca 70 %. Det innebär att samma mängd transporter kan utföras med färre resurser och därmed lägre kostnader. Att öka effektiviteten medför, förutom lägre kostnad, en betydande miljöbesparing.

Systemet håller reda på alla resurser och de planer som finns för respektive resurs.
Samordning sker vid beställningstillfället. Beställningen, resan, placeras av systemet i det fordon som just då erbjuder lägsta kostnad. Planeringen sker i realtid. Detta innebär att systemet har fullständig kontroll vid beställningsögonblicket över alla förändringar som skett och som sker i form av avbeställningar, borttag, beställningsändringar, bommar, förseningar med mera.

Alla resor planeras. Resenären kan åka ensam men resan planeras och ingår som en del i ett uppdrag på vilket, förutsatt det är lönsamt, andra resor kan knytas. Systemet är helautomatiskt och vidareförmedlar själv resorna till enskilda fordon och anslutna trafikledningssystem.

Systemet har fullständig resurskontroll och får inte överboka resurserna. Systemet väljer det fordon som ger bästa resurseffektivitet, inte konsekvent det närmaste fordonet. Anslutningen till taxiföretagens trafikledningssystem sker i enlighet med SUTI-standard. SUTI är en ideell förening som har till syfte att ta fram och vidareutveckla en standard för kommunikation mellan dessa typer av system. Vi har deltagit aktivt sedan föreningens bildande och har därmed kunnat påverka standarden till att täcka in de behov som våra kunder har för närvarande.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se