Lyckade Resor

Varje projekt är en resa. Här presenterar vi några spännande resor som vi och våra medresenärer varit med om. Här ser du även våra evenemang.

Flextrafiken 20 år i Göteborg

Flextrafiken ger ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för resenärer med krav på korta gångavstånd och en utvecklad service.

Den har därför blivit väl mottagen där den införts. Den anropsstyrda trafiken har blivit en naturlig förlängning av den allmänna kollektivtrafiken där denna inte räckt till fullt ut. Via gemensamma bytespunkter och strategiska terminalplaceringar har flextrafiken därför blivit en integrerad del av den vanliga kollektivtrafiken.

Användarträff 2022

Användarträff 2022: Mer information kommer till er framåt.