Operativa Tjänster

Vi effektiviserar alla aspekter av din transportverksamhet genom innovativ teknik så att du kan fokusera på det som betyder mest – skapa en optimal transportupplevelse för dina passagerare.

PLANit är en del av MODAXO gruppen.

PLANit Sweden AB utvecklar lednings- och planeringssystem för anropsstyrd persontrafik. Våra system ger ett kraftfullt stöd för den som vill köpa, sälja och planera anropsstyrd persontrafik på ett konkurrenskraftigt sätt.

Våra system gör en stor och komplex uppgift lättarbetad och hanterbar för användaren. De stora informationsmängderna som hanteras i planeringsarbetet, till exempel resenärsprofiler, geografi, körtider, fordonskapaciteter, tar våra system hand om, och resulterar i kostnadseffektiv kollektivtrafik. Arbetet kan skötas enkelt och snabbt under minsta möjliga stress.

Kunderna som finns i Skandinavien är regionala- och kommunala kollektivtrafikmyndigheter, större buss och taxiföretag. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se