Våra tjänster

Vårt koncept är system i samverkan. Här finns Planering- och ledningssystem, tillstånds- och handläggningssystem, ekonomisk efterbehandling och system för att skapa och underhålla geografiska data.

Vårt koncept är system i samverkan. Här finns Planering- och ledningssystem, tillstånds- och handläggarsystem, ekonomisk efterbehandling och system för att skapa och underhålla geografiska data. Olika moduler som kan ersätta eller komplettera andra befintliga produkter.

Våra system står för öppenhet och vi har länkar till flera andra leverantörers system. Vi har lång erfarenhet av att arbeta och samverka med system i olika miljöer. Vi bygger nu vidare på denna tradition och skapar, i modern SOA-arkitektur, förutsättningarna för en ökad öppenhet även mot andra system inom trafikområdet.


Vår affärside är att tillsammans med våra kunder utveckla produkter och tjänster som stärker effektiviteten och konkurrensförmågan i respektive verksamhet; att köpa, sälja, planera och leda samt utveckla anropsstyrd persontrafik

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se

Support

WeSupport HelpDesk

IT-drift

Open VMS och MS Private Cloud

Konsulttjänster

Konsult och Utvecklingstjänster