IT-drift

Våra system körs på extremt säkra hårdvaruplattformar och med en väl utbyggd säkerhetsteknik.
I dag sköter vi IT-drift och driftsupport för flera av våra kunder.

Som IT-driftsleverantör erbjuder vi en plattform i vår miljö så ni kan drifta era lösningar hos oss.
I tjänsten finns en miljö byggd på virtualisering och redundans.

Exempel på innehåll för kundspecifika lösningar:
Redundanta internet förbindelser.
Redundant lagring.
Daglig maskinbackup.
Redundant nätverksutrusning.
Automatisk överföring av maskin till annan hårdvara vid fel.

Tjänsten utökas med eventuella kopplingar till externa system såsom taxilänkar baserat på separat avtal.

Vi underhåller och bygger miljön för att fungera optimalt med våra produkter och kan snabbt agera utifall fel uppstår.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se